FANDOM


Scharlakansfeber är en vanlig barnsjukdom. Numera kan den behandlas med antibiotika. Sjukdomen orsakas av streptokocker som är bakterier som med sitt gift orsakar små knottriga utslag som kliar. Rya'c hade scharlakansfeber under 1997 men botades av sjukdomen när han fick sin pappas symbiot. (SG1: "Bloodlines")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.