FANDOM


Satedaner-Wraith konflikt var en konflikt mellan Satedaner och Wraith. Konflikten började 1998 och varade i under en tid. Kriget mellan dem började på grund av Satedanerna började slå mot olika Wraith utposter och baser och kriget slutade med Wraith anföll Sateda. Och efter Sateda föll så hade Satedanerna förlorat kriget. (ATL: "Sateda")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.