FANDOM


Sarita
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Saritaner (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Inga (nuvarande, förstörd),
Tidig Information Ålder (tidigare)

Jord intresse

Tidigare hemvärld av Saritaner

Under kontroll av

Inga (nuvarande, förstörd),
Saritaner (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Enigma (nämnd)

"Vi erbjöd dem en enhet...att producera obegränsat produktiva energi. Och de använde den för att föra krig. Vid en rotation på vår planet, att de hade förstört deras."
Narim

Sarita även kallad Sartian, Satira och Serita var en planet i Vintergatan galaxen och var hemvärld av en ras som kallad Saritaner. Och var grannvärld av planeten av Tollan. Någon gång före 1997, invånare av Tollan tog kontakt med Saritanerna och gav dem en teknologi för att producera obegränsade energi.

Istället för att använda denna teknologi för gott, men det användes för att skapa förstörande vapen. På en Tollan dag så hade hela planeten förintas och infödda Saritanerna träffade sin egen undergång. Förstörelsen av Sarita leda till Tollan egen undergång, och är anledningen till att Tollan vägrar att ge "primitiva" eller mindre avancerade, civilisationer någon av deras teknologi. (SG1: "Enigma")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.