FANDOM


Sarif Sur
Sarif-sur
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Befolkning

0

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Okänd ras, Satedaner (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Broken Ties

Sarif Sur är en obebodd planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten var bebodd av en okänd ras, men var antingen fördrivits eller culling av Wraith. Vad är känt var att Satedaner Planetariska Styrkor hade en verksamhet Sarif Sur. Ronon Dex fördes till denna planet mot sin vilja av Tyre i ett försök att vända honom till Wraith och göra honom till en Wraith dyrkare. När Överstelöjtnant John Sheppards team fick ett tips från Solen Sincha som Ronon var på den här planeten, kom de bara att hitta en nästan död Tyre. (ATL: "Broken Ties")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.