FANDOM


Santhal
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Stammar av Santhal (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Medeltid Ålder (tidigare)

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Stammar av Santhal (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Inquisition

Santhal är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2008 så anföll Asuranerna Santhal och dödade en stor del av befolkningen flera överlevare lyckats fly off-world. Planeten blev ödelagt av Asuranernas attack. (ATL: "Inquisition")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.