FANDOM


SG-5
SG-5
SG-5 insignier märke
Kända medlemmar
Status

Marin Strid Enhet

SG-5 är en av de ursprungliga nio SG team skapat av presidentvalet ordning efter Överste Jonathan J. O'Neills andra expedition genom Stargate till Abydos. (SG1: "Children of the Gods")

Detta team tilldelades för att slutföra uppdraget på Aemonus, när SG-1 rest tillbaka i tiden i stället. (SG1: "1969")

De var en gång besöker en övergiven Goa'uld palatset och sedan visar tecken på narkotikamissbruk efter att utsättas för i ljus matrix hologram, på grund av detta villkor Lt Dean Barber begick självmord och några dagar senare resten av hans enhet dog. (SG1: "The Light")

Några år senare, är de off-world när Teal'c fångades i transit mellan Stargate. De är därför transporteras tillbaka till Jorden med Rysslands Stargate. (SG1: "48 Hours")

Militära enheten leddes av Major Harper. De tillsammans med SG-3 föreskrivs backup för SG-1 på planeten P3X-439. (SG1: "Lost City, Part 1")

SG-5, under ledning av Major Altman, senare tillsammans Överstelöjtnant Samantha Carter på off-world uppdrag att undersöka möjliga Supergate byggarbetsplats. (SG1: "Prototype")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.