FANDOM


Sömn parasit
Sömnparasit
Samhällelig information
Art

Parasit

Hemvärld

Vagonbrei

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Morpheus

Sömn parasit, även känd som Morgan Le Fay's förbannelse är en mikroskopisk parasit som smittade folk Vagonbrei. De parasiter har utplånat hela befolkningen på planeten. Alla djur och fåglar har också blivit angripna av parasiten, åtminstone en ödla hade en immunitet mot parasiten. (SG1: "Morpheus")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.