FANDOM


Rolan
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Människa

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

Lucian Alliansen

Av universum information
Framträdanden

Bounty (nämns)

"En annan transportör har drabbats nära Rolan."
Vashin

Rolan är en planet i Vintergatan galaxen närheten av Lucian Alliansen farleder. Det är okänt om planeten har en Stargate. SG-1 förstört deras tredje Lucian Alliansen fraktskepp full av Kassa i närheten av denna värld. (SG1: "Bounty")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.