FANDOM


Riva
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Fria folk av Riva

Teknologisk period

Medeltiden

Jord intresse

Dimas hemvärld

Under kontroll av

Fria folk av Riva

Av universum information
Framträdanden

Inquisition

Riva är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten är hemplanet till Dimas och planeten är en del av Koalition av Planeter. (ATL: "Inquisition")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.