FANDOM


Revanna
Revanna
Astrografisk information
Address

037.svg009.svg018.svg023.svg026.svg022.svg

Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Ingen (nuvarande)
Tok'ra (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Avancerad (tidigare)

Jord intresse

Tidigare Tok'ra bas

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Tok'ra (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Revanna är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Det tjänade som Tok'ra hemvärld efter förstörelsen av Vorash. Underlord Zipacna senare leda ett massivt angrepp på Revanna och dödade nästan alla Tok'ra på planeten. (SG1: "Summit", "Last Stand")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.