FANDOM


ReoleChemical11COT

En behållare av Reol kemikalie.

"En jab av det, och Netan kommer tror jag är den jag säga att jag är oavsett vad jag ser ut."
Cameron Mitchell

Reol kemikalie är ett ämne som särskilt utformats för att infektera huvudet på en tilltänkt person och lura dem till att se vem som någonsin eller vad användaren säger. Det produceras av Tok'ra och härrör från den naturliga sekret av Reol arten. Det är också mycket medveten om att bäraren inte råkar sticka sig själva som effekterna av detta är okänd.

Daniel Jackson använde för kemikalie att infiltrera ett toppmöte av Goa'uld Systemherrarna genom att låtsas vara Yus Lo'taur. (SG1: "Summit") Senare Cameron Mitchell använde för denna kemisk att infiltrera Lucian Alliansen och låtsas att han var Kefflin. (SG1: "Company of Thieves")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.