FANDOM


Reesepowercell

Reese's kraftcell.

Reese's kraftcell var en kraftcell som drev av androiden Reese. Under 2002 när SG-1 hittade Reese på hennes planet var hennes kraftcell nästan uttömt. Efter Major Samantha Carter undersökte ReeseStargate Command så berättade Carter att hon hade hittat ett sätt att ladda kraftcellen. Hon laddade upp kraftcellen men den blev sedan obrukbar efter Överste Jonathan J. O'Neill sköt Reese. (SG1: "Menace")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.