Detta är en lista över kännande eller självmedvetna arter. För icke-kännande livsformer, för till exempel icke-kännande livsform.

Kroppslig

Kroppsliga arter har en fysisk kropp, som ofta består av kol- eller kisel- baserad cellstruktur. Flera kroppsliga arter metaboliserar energi genom äta mat eller genom fotosyntes. Men har en begränsad livslängd som består av olika perioder av tillväxt, mognad och åldrande. Intelligenta kroppsliga raser kan förbättra deras kapacitet med teknologi.

Av evolution

Icke-kroppslig

Icke-kroppslig art kan både bestå av olika former av gas eller energi. Olika icke-kroppsliga arter kan absorbera och utnyttja energi direkt från deras omgivning. Icke-kroppsliga arter använder inte teknologi, men kompenserar med inneboende fysiologiska funktioner. En del icke-kroppsliga arter har utvecklats av behovet av näring.

Artificiell

Artificiell art kan skapas av en annan art och kan vara kännande genom konstruktion eller kan nå uppnå kännande.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.