FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Ramius' homeoworld moon
RamiusPlanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Måne till Ramius' homeworld

Av universum information
Framträdanden

Evolution, Part 1

Ramius' homeworld moon är en måne i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt Ramius' homeworld. Månen ligger nära planeten och syns både på dagen och natten. (SG1: "Evolution, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.