Ra's planet
Apophisandplanet.jpg
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Folket av Ra's planet (tidigare)

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Avancerad (tidigare)

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Ra, Apophis (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Threshold

Ra's planet är en planet i Vintergatan galaxen. Som har en Stargate. Planeten var en gång under Ras domän. Apophis attackerades planeten från omloppsbanan och hela ytan ödelades många Jaffa dog under attacken. Det fanns en by som låg 2 km från den ödelagda staden. Teal'c bad sin vän Va'lar att söka skydda i byn efter att han svek sin gud Apophis. Teal'c attackerade sedan byn och dödade hela befolkningen även Va'lar. (SG1: "Threshold")

Ytan av planeten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.