FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Ra's katt
Catelikeanimal
Biografisk information
Ras

Katt

Kön

Man

Död

1996

Politisk information
Lojalitet

Ra

Av universum information
Framträdanden

Stargate

Ra's katt var en katt som ägdes av Högsta Systemherre Ra. Ra hade med sin katt när han besökte planeten Abydos och Doktor Daniel Jackson såg katten när han mötte Ra efter Ra använde sarkofagen på Jackson. Ra's katt dog när hans Cheops klass krigsskepp förstördes i omloppsbana runt planeten Abydos. (Stargate)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.