FANDOM


R-75
R-75
Samhällelig information
Art

R-75

Allianser

Ingen

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

The Scourge

"Rätt, rymd bug. Men för min forskning jag hänvisar till dem som R-75."
Myers

R-75 är SGC namn på en insekt som skapas av Prior av Ori, eventuellt som en motåtgärd till vaccin för Ori pesten, kringgå försök att förhindra deras destruktiva natur. De föredrar natten, men kan fungera i dag, men de är oftast slöa utan föda. De är sunda också känsliga, resa genom ekolokalisering. Asexuella varelser, reproducera de mycket snabbt och lever under en mycket kort tid, bokstavligen äter ihjäl sig.

Inledningsvis var de växtätare, äter grödorna från rötterna. När förnekade grödor, anpassar sin fysiologi för att bli köttätande, äta alla av ett djur livsform. SGC hoppades ursprungligen att använda R-75 som en motåtgärd för kassa gröda, men det lagrade varelser misslyckades när de utsattes för kött, döda alla på Gamma Site men SG-1 och ledamöterna i ITR besöker Gamma Site. Efter Odyssey räddade SG-1 och ITR medlemmar, släppte de ett gift som dödade bug. Enligt General Landry att två planeter hade drabbas av R-75. (SG1: "The Scourge")

GalleriRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.