FANDOM


Röntgen är den näst sista typen av elektromagnetisk strålning från svagaste (extremt låg frekvens strålning) till starkaste (gamma-strålning). Den har en frekvens mellan 30 och petahertz 30 exahertz. På serien den oftast hänvisas till när en läkare tar en röntgenbild av ett objekt eller en patient. Detta är främst förkortas till att helt enkelt ta en röntgen. Här skickar röntgenstrålar genom ett föremål vara det levande eller ej, och skillnaden i densitet och material genom de olika objekt orsakar nivåer av absorption av strålning. I en mänsklig detta visas bäst på bilderna av vita fläckar där benen och alla täta föremål i kroppen, medan de vanliga vävnaderna knappt ta på sig någon strålning som strålningen bara passerar genom den. Röntgen kan inte tränga igenom bly.

Cassandra Fraiser när ett blåsljud hördes. (SG1: "Singularity")

Dr Janet Fraiser och de andra medicinska personalen skulle utföra en på Alebran innan han dog. (SG1: "Metamorphosis")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.