FANDOM


Rådet av Atlantis, som kallad Atlantian rådet av en Elizabeth Weir från en alternativ tidslinje, var det styrande regeringen för Atlantis och De gamla Domän i Pegasus galaxen. Sammansatt av fem Lanteaner genomförde de ledning av sitt folk både på och utanför Atlantis. Under kriget med Wraith, skickade de en delegation att förhandla fram en vapenvila, men de blev attackerade. Att bevara staden, sjönk de Atlantis under oceanen av Lantea och förpliktade Atlanteanerna att återvända till Jorden. Moros var högsta rådgivare och ledare för rådet vid denna tidpunkt. (ATL: "Before I Sleep", "The DVD Collection 65")

Kända medlemmar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.