FANDOM


Prostration

Byborna av Ver Isca prostrera.

Prostration är ceremonin att tillbe i Origin. Den samlade människa kommer knäböja nedåt, medan en individ (vanligtvis en Prior eller i en by Administratör) kommer oftast sjunga verserna förkunnar storhet av Ori. Det är tradition att ta med en kopia av Boken om Origin. Utmattning kan pågå upp till sex timmar. (SG1: "Avalon, Part 2", "Crusade")

Detta är det sätt på vilket Ori tar makten från sina mänskliga anhängare.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.