FANDOM


Proculus
Proculus11
Astrografisk information
Address

A09.svgA09.svgA08.svgA31.svgA15.svgAqu.svg

Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av Proculus

Teknologisk period

Pre-teknologisk

Jord intresse

Chaya Sar

Under kontroll av

Chaya Sar

Av universum information
Framträdanden

Sanctuary

Proculus är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. För länge sedan Chaya Sar använt förmågor hon förvärvat som en av upphöjd för att förstöra en Wraith flotta attackerar hennes värld. De andra tvingas Chaya att skydda enbart folket av Proculus, som började att dyrka henne som sin gudinna, och annars är omedvetna om Wraith. Medan Chaya var borta på Atlantis, två Wraith kryssare och hundratals Wraith Dart kom att attackera den här världen. Insåg hotet, återvände Chaya och förstörde flottan med hennes förmågor innan någon kunde culled. (ATL: "Sanctuary")

Bakom kulissernaRedigera

Stargate Atlantis: The DVD Collection issue 68 ger Stargate adress för den här planeten som har två av samma glyfer, liksom bara ge en 5-siffrig adress. Eftersom det inte har sagts att det är omöjligt för en adress att ha två av samma glyfer, antas vara korrekt även om det fortfarande saknas en skåra.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.