FANDOM


Poole's Replikator
Poolebot
Biografisk information
Ras

Replikator

Hemvärld

Jorden

Kön

Ej tillämpligt, Man utseende

Född

2008

Död

2008

Politisk information
Lojalitet
Av universum information
Framträdanden

Outcast

Aktör

Adrian Hein

"Du säger till mig, det finns en Replikator lös på Jorden?"
John Sheppard

Poole's Replikator var en Tau'ri byggd Replikator, en av två modeller av Doktor Richard Poole, som en del av Projekt Archetype. Det utsågs en ​​Replikator, trots att själv-replikering var inte en av dess funktioner. Dr Poole skapade Replikator för att bli immun mot effekterna av nuvarande Anti-Replikator vapen teknologi. Det var dock känslig för vanliga Jorden tillverkade projektil vapen, eftersom det har en begränsad förmåga att själv reparera. Replikatoren var inte fungerade att integrera i samhället, som när den flydde, gömde den i isolerade områden.

Replicatorburn

Replikator brinner upp i atmosfären.

Överstelöjtnant John Sheppard och Ronon Dex gick Ava Dixon som senare också visade sig vara en Replikator, att fånga projektet, efter att fly Stanton Forskning anläggning och döda två vakter, innan den dödar igen. Så småningom dock spåras de i replikeringen och lyckades få strålas till låg Jorden omloppsbana, var och upplöstes vid återinträdet. (ATL: "Outcast")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.