FANDOM


Polrusso
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Polrussoner

Teknologisk period

Medeltid Ålder

Under kontroll av

Polrussoner (nuvarande)
Lanteaner (tidigare)

Av universum information

Polrusso är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate.

HistoriaRedigera

För tiotusen år sedan hade Lanteanerna en utpost på planeten och gjorde en del experiment på Polrussonernas förfäder. De hade en terraformering anläggning. Efter Lanteanerna lämnade galaxen efter kriget mot Wraith. (ATL: "Stargate Atlantis: Exogenesis")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.