FANDOM


Polis är olika organisationer på Jorden, befogenhet att upprätthålla lagen, utreda brott, et cetera.

Pete Shanahan arbetar som en polisman. (SG1: "Chimera"). Andra avancerade planeter har också liknande organisationer

Alternativa verklighetRedigera

I en alternativ verklighet, var John Sheppard en kriminalpolis i Las Vegas.(ATL: "Vegas")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.