FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (Zero Hour)
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Ingen, (nuvarande)
De gamla (tidigare)

Teknologisk period

Ingen

Jord intresse

ZPM

Under kontroll av

Ingen, (nuvarande)
De gamla, Camulus (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Zero Hour

"Jag kan berätta om en planet, där det finns en enhet som skapad av De gamla."
Camulus berättar om planeten för Jack O'Neill

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate, som tidigare under Camulus' kontroll. SG-3 skickades till planeten efter att Goa'uld Camulus informerats Jack O'Neill att det fanns en ZPM där som var kopplad till en De gamla enhet, och att planeten var gång en huvudbas av De gamla. (SG1: "Zero Hour")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.