FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (The Natural)
PlanetTNatural
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Av universum information
Framträdanden

The Natural

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Under 2020s var Gus Bonner och hans team var på planeten och blev jagade av Tlak'kahn. Det finns antika ruiner vid Stargate. (INF: "The Natural")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.