Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (The Lost Boys)
Planetlostboys.jpg
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Människa

Teknologisk period

Medeltid Ålder

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

The Lost Boys

Denna Onämnda planet är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Överstelöjtnant John Sheppards team besökte planeten efter att ha fått ett tips från en av Teyla Emmagans kontakter. De trodde att de skulle möta en tillbakadragen människor som sades vara i besittning av en Zero Point Module, men de fördes in i ett bakhåll. De var bedövas och förflyttas till en annan planet, där det avslöjades att Lt Aiden Ford och hans koalition av människor på Wraith enzym var ansvariga för kidnappningen av teamet.

Atlantis söker efter Sheppards team.

När teamet misslyckades med att etablera kontakt med Atlantis, Major Evan Lornes team och Doktor Radek Zelenka skickades till planeten för att undersöka. Efter förmodan att de togs off-world, försökte Dr Zelenka att få tillgång till tidigare adresser uppringda av DHD. Dock inte denna åtgärd i slutändan att hitta teamet. (ATL: "The Lost Boys")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.