FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Planet (The Long Haul)
PlanetHaul
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Flygande varelse

Av universum information
Framträdanden

The Long Haul

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är bebodd av en flygande varelse. Under 2020s var Gus Bonner och hans team på planeten men blev tvungna fly från planeten efter varelserna Stacey, Seattle och R.J. Harrison. (INF: "The Long Haul")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.