FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (Suspicion)
Planetsuspicion
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Människa

Teknologisk period

Primitiv

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Suspicion

Denna Onämnda planet är en planet i Pegasus galaxen som hade ruiner nära planetens Stargate, och mycket blygsam mänsklig invånare. Under 2004, medlemmar av Atlantis Expeditionen besökt den här planeten och utforskat den. Och återvände till planeten igen i hopp om att fånga en Wraith med hjälp av en anordning som sänds en signal till Wraith när i närheten av någon med DTA-genen. (ATL: "Suspicion")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.