FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (Secrets)
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Av universum information
Framträdanden

Stargate Atlantis: Secrets

Denna Onämnda planet är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten var belägen nära en strid mellan en Hive skepp tillhör drottning Death och George Hammond. Under striden, Ronon Dex flydde Hive skepp i en flykt kapsel med Jennifer Keller och en numera Wraith Doktor Meredith Rodney McKay.

Efter Hive skepp förstördes och alla andra krafter kvar i området, var gruppen lämnade strandsatta i rymden, men McKay upptäckte denna närliggande planet var beboeliga och hade en Stargate. Som det var obebodd, teoretiserade McKay det har culled eller övergiven långt innan. Trots vissa problem, McKay lyckades landa Wraith flykt kapsel femtio kilometer från Stargate, en tre dagars vandring för gruppen. De tre tog sig till Stargate, med McKay behöva livnära sig på Keller att överleva när han svälter. Keller överlevde tack vare en ny retrovirus och de kunde nå Stargate och använda den för att återgå till Atlantis. (ATL: "Stargate Atlantis: The Furies", "Stargate Atlantis: Secrets")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.