FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Planet (Phobia)
Planetphobia
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Kang'swuti's ras

Teknologisk period

Stenålder

Under kontroll av

Kang'swuti's ras

Av universum information
Framträdanden

Phobia

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Landskapet är berg och raviner och är bebodd av Kang'swuti's ras. Under 2020s besökte Major Gus Bonner och hans team planeten och mötte befolkningen efter Stacey skadad en av invånarna. Da'kyll kom till planeten med krigare för fånga Gus Bonner och Draga. Invånarna hjälpte teamet att besegra Tlak'kahn. Invånarna höll kvar Tlak'kahn tills teamet lämnade planeten. (INF: "Phobia")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.