FANDOM


Planet (Nemesis)
Astrografisk information
Galax

Ida

Samhällelig information
Under kontroll av

Ingen,(nuvarande)
Replikator (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Nemesis (först nämnd)

Planet (Nemesis) är planet i Ida galaxen. På en punkt, planeten besöktes av Replikatorer. Asgard besökte världen senare och fann deaktiverats Replikator block. Det är okänt om planet hade en Stargate när Asgard besökt planeten. (SG1: "Nemesis")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.