Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (Missing)
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Av universum information
Framträdanden

Missing (nämnd)

Denna Onämnda planet är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2007 försökte OmalJennifer Keller ge honom Stargate adress till Jorden. Men hon gav adressen till en obebodd planet. (ATL: "Missing")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.