FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (Infection)
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Iratus bug

Teknologisk period

Ingen

Under kontroll av

Iratus bug

Av universum information
Framträdanden

Infection (nämns)

Planet (Infection) är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Iratus bug lever på planeten. Guide besökte planeten. Planeten ligger tre dagar från New Lantea i hyperrymden. Det verkar som planeten har en Stargate eftersom Guide lämnade Atlantis och åkte till planeten. (ATL: "Infection")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.