FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Denna artikel är om är om planeten. För andra användningsområden, se Coup D'etat (disambiguation).
Planet (Coup D'etat)
PlanetCoupD'etat
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Av universum information
Framträdanden

Coup D'etat

Denna Onämnd planet är en planet i Pegasus galaxen, som har en Stargate. Ladon Radim kontaktat Atlantis från den här planeten i ett försök att handeln uttömd ZPM för leveranser han kunde använda i sitt "uppror" mot Cowen. Det finns ruiner vid Stargate. (ATL: "Coup D'etat")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.