FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Planet (Common Ground)
Planetcommonground
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Av universum information
Framträdanden

Common Ground

Denna Onämnda planet är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten besöktes av Överstelöjtnat John Sheppards team för att träffa Genii men Sheppard fångades av Acastus Kolya. (ATL: "Common Ground")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.