FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Pen Lai's moon
Penlai01
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Måne till Pen Lai

Av universum information
Framträdanden

Stargate Worlds

Pen Lai's moon är en måne i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Pen Lai. Månen syns på dagen. (Stargate Worlds)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.