FANDOM


Pellor
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Tollan

Teknologisk period

Cybernetisk Ålder

Jord intresse

Tollan off-world koloni

Under kontroll av

Tollan

Av universum information

Pellor är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Och Pellor ligger relativt nära Tollana. Pellor är en av Tollan off-world kolonier. Tollan på Pellor sände en expedition till Tollana efter dem slutade kommunicera med dem. Och expeditionen återvände sedan till Pellor med mer än ett dussin överlevare från Tollana. (RPG: "Stargate SG-1: Living Gods: Stargate System Lords")