FANDOM


Pegasus Alpha Site är en utpost som inrättas av Atlantis Expeditionen så tidigt som deras första år i Pegasus galaxen. Den ursprungliga Alpha Site övergavs efter att ha blivit upptäckt av Wraith och expeditionen hade för att söka efter en ersättare.

En ny Alpha Site inrättades under det andra året och användes som ett tillfälligt fängelse (och forskning) anläggning för Wraith som kallas Lastlight. Denna bas skulle sannolikt upphört efter Michael flydde och återvände till Wraith. (ATL: "Michael")

Under 2008 var Atlantis Expeditionen med tanke på Flying monkeys' planet som en möjlig Alpha Site. (ATL: "Ghost in the Machine") Det är antagligen Alpha Site används på samma sätt som en i Vintergatans.

Kända planeter för Alpha SiteRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.