Patrick Bishop
Patrick Bishop.jpg
Biografisk information
Ras

Tau'ri

Hemvärld

Jorden

Kön

Man

Politisk information
Grad

Överstelöjtnant

Lojalitet

USA:s Flygvapen

Av universum information
Framträdanden

Allies

Patrick Bishop är en manlig Tau'ri och är en Överstelöjtnant i USA:s Flygvapen som har tjänat som brygga officer ombord på Daedalus. När Lastlight tillbaka till Atlantis med sin Hive skepp för att bilda en allians med Atlantis Expeditionen, han och Daedalus sändes på ett uppdrag för att testa effektiviteten av Iratus bug retrovirus på en Hive skepp. När lämnade hyperrymden, de omedelbart beskjutna av båda Hives. Hives in sedan hyperrymden. Han återvände till Atlantis och informerades de var på väg till Jorden. (ATL: "Allies")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.