Pacemaker
Produktion information
Tillverkare

Tau'ri

Designer

Tau'ri

Tekniska specifikationer
Funktion

Hjärtslag reglering

Storlek

2 cm diameter

Kraftkälla

Batteri

Användning
Anknytning

Tau'ri

"Hennes hjärta slår i en...tidig mode, inte pumpa nästan tillräckligt med blod genom hennes kropp. Nu kommer tillståndet att fortsätta, men pacemakern saktar dess utveckling avsevärt. Det skulle kunna lägga år till livet."
Carson Beckett om Charin

Pacemakersanvänder elektriska impulser, som levereras av elektroder kontakta hjärtat muskler, för att reglera hjärtslag. Det primära syftet med en pacemaker är att upprätthålla en adekvat hjärtfrekvens. Underr 2005, Dr Carson Beckett erbjöd Athosianer Charin en pacemaker för att hennes hjärta slog i en för tidig sätt. Även om det skulle ha lagt år till sitt liv, vägrade hon. (ATL: "Critical Mass")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.