FANDOM


PX7-455
Px3445
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Folket av PX7-455

Teknologisk period

Okänd

Under kontroll av

Människa (nuvarande)
Ori, Goa'uld (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Ripple Effect (nämnd)

PX7-455 är den beteckning som ges till en planet i Vintergatan galaxen av Tau'ri, som var känd för att hålla en Stargate.

Px7455

Storleken mellan PX7-455 och Jorden.

Planeten har aldrig besökts av SG-1 i sitt första åtta åren av sin verksamhet. SG-1 från vår verklighet besökte planeten och människorna på planeten berättade att dem inte kände dem. Det var dock besök av en SG-1 från en alternativ verklighet, med hjälp av planeten som utgångspunkt att passera genom Kallanas svart hål och gå in i vår verklighet att stjäla en Zero Point Module från Atlantis. Och planeten är större än Jorden. (SG1: "Ripple Effect")

I detta parallella universum planeten styrdes av Goa'uld Systemherre Amaterasu, efter kollapsen av Goa'uld imperiet det blev ett mål för konvertering av Ori och som den lokala befolkningen ansåg att deras gudinna Amaterasu övergav dem Ori Prior enkelt hantera för att få sin tro. (SG1: "Ripple Effect")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.