FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

PR6-308
Pr6-308
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Befolkning

Tlak'kahn

Jord intresse

Tidigare Tau'ri utpost

Under kontroll av

Tlak'kahn

Av universum information
Framträdanden

The Decision

PR6-308 är en planet i Vintergatan galaxen med en kristallin yta som har en Stargate. Det var på denna planet som en SG team träffades första gången med den främmande Tlak'kahn medan de satte upp en off-world bas. Teamet, som leds av form-skiftande Nephestis som var härma deras ledare Major Bonner, gick rakt in i en uppsättning bakhåll av Tlak'khan och mest, om inte alla, förmodligen dödades. Det var på grund av detta som Bonner blev stämplad som förrädare, men han förnekade de åtgärder som han sov vid tiden för bakhållet. (INF: "The Decision")

Det var under detta besök Kapten Arnold Grimes fångades av Sheftu, och fördes därefter till deras hemvärld så att Nephestis kan utgöra så honom och återvänder till Jorden. (INF: "Who Are You?")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.