FANDOM


P9X-391
P9x391
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
De gamla (tidigare)

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Extremt avancerad (tidigare)

Jord intresse

Tidigare De gamla utpost

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
De gamla (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Sight Unseen

P9X-391 är en öken planet i Vintergatan som hade en Stargate och var en före detta utpost av De gamla. Samantha Carter tror att ruinerna kan ha varit en vetenskap utpost eller observatorium. Vid tiden SG-1 kom på planeten, hade ruinerna allvarligt skadas och få strukturer hade överlevt den intensiva vinderosion. Allt som fanns kvar var en dimension observatör under ruinerna. (SG1: "Sight Unseen")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.