FANDOM


P9C-372
Entity
Astrografisk information
Address

025.svg008.svg018.svg029.svg004.svg022.svg

Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Entity

Teknologisk period

Avancerad

Jord intresse

Entitys hemvärld

Under kontroll av

Entity (nuvarande)
De gamla (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Entity

P9C-372 är en planet i Vintergatan galaxen, som en gång besökts av De gamla, under vilken tid de har deponerat en Stargate på planeten. Planeten är också hemvärld till en ras av intelligenta elektroniska varelser som känd för Tau'ri som Entity. Och det finns flera avancerade byggnader i området av Stargate. Och planetens arkitektur liknar inte några andra kända raser som finns i Vintergatan galaxen. Planeten blev utelåst från uppringning datorn. (SG1: "Entity")

Entitysworld2

Utsikt över Entitys hemvärld.