FANDOM


P8X-412
P8x-412
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Folket av P8X-412

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Människa (nuvarande)
Ori, Qetesh (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

The Powers That Be

P8X-412 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten som var tidigare, fram tills jorden år 2001, under Goa'uld Qeteshs domän. (SG1: "The Ties That Bind") En Prior av Ori kom till planeten under 2005 där han, på uppdrag av Ori, försökte få invånarna att dyrka Ori. När invånarna inte ville tro på Ori så släppte han lös Ori pesten. Han helade sedan folket när några av folket valde att dyrka Ori. Så tog Ori kontrollen över planeten i ett år. Under 2008 när SG-1 använde Ark av Sanningen så för att bevisa för Prior i galaxen att deras gudar var döda. Så blev människorna på planeten fria från Ori och Goa'uld. (SG1: "The Powers That Be")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.