FANDOM


P7X-009
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Okänd

Av universum information
Framträdanden

Memento (nämnd)

P7X-009 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Det var den ursprungliga destinationen för Prometheus på sin jungfruresa resa utanför Jordens solsystem, dock Prometheus aldrig nådde fram till planeten som det rest genom stora allvar fluktuationer som orsakade ett problem med hyperdrift buffert. (SG1: "Memento")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.