FANDOM


P7L-418
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Nistra, Falnori

Under kontroll av

Nistra, Falnori

Av universum information

P7L-418 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten var en gång plats för ett stort slag mellan De gamla och Wraith. P7L-418 kan vara nyckeln till ett vapen som besegra Asuranerna men de krävs energikälla som är i centrum för en bitter tvist mellan två samhällen på planeten.

När spänningarna utbrott i fientligheter, Överstelöjtnant John Sheppard och Dr Weir måste bestämma hur långt de är villiga att gå, både för planetens människor och för egen och monterings förlusterna driver John Sheppard allt närmare sina gränser. (ATL: "Stargate Atlantis: Casualties of War")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.