FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

P5S-381 moon
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Måne till P5S-381

Av universum information
Framträdanden

Scorched Earth (nämnd)

P5S-381 moon är en måne i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten P5S-381. Under 2000 när SG-1 var på firande av Enkaranernas nya hem när Daniel Jackson berättade att dem hade kommit långt med deras bosättning. Hedrazar svarade att det hade bara gått en cykel av månen och dem skulle återvända inom ett år för se hela planeten förvandlad. (SG1: "Scorched Earth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.