P5S-381
P5S-381.jpg
Gadmeer terraformaren omvandlar ytan.
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Gadmeer (nuvarande)
Enkaraner (tidigare)

Teknologisk period

Extremt avancerad

Jord intresse

Nuvarande Gadmeers hemvärld

Under kontroll av

Gadmeer (nuvarande)
Enkaraner (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Scorched Earth

P5S-381 är Tau'ri beteckning för en planet i Vintergatan galaxen med en mycket stark ozonskikt, vilket var anledningen till planeten valdes för att bli den nya hemvärld av en stor grupp Enkaraner, som behöver ett tjockt ozonskiktet att förhindra blindhet på grund av en ökad känslighet för UV-ljus.

Men under 2000, var planeten valts av ett stort skepp som skall terraformade att bli den nya hemvärld av Gadmeer. SG-1 förhandlas fram mellan Gadmeer och Enkaraner, och till slut var skeppet för att transportera Enkaraner till deras ursprungliga hemvärld (som inte har en Stargate). Efter att skeppet hade lämnat Enkaranerna så gav den tillbaka till planeten, och fortsatte sin terraformeringen. (SG1: "Scorched Earth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.